EPC

WAT? Het EPC of energieprestatiecertificaat is een officieel rapport dat de energiezuinigheid van een woning in kaart brengt d.m.v. een kengetal dat een indicatie geeft van het berekend energieverbruik. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh per m2 bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal houdt rekening met de isolatie, verwarmingsinstallatie de luchtdichtheid van de woning. De berekening houdt echter geen rekening met het verbruiksgedrag van vorige bewoners van de woning.

Een EPC moet ervoor zorgen dat potentiële kopers of huurders deze informatie omtrent de energiezuinigheid van een woning kunnen meenemen in hun beslissingsproces. Anderzijds kunnen de verkopers/verhuurders de energiebesparende kenmerken van hun woning benadrukken.

Daarnaast bevat het EPC ook een aantal energiebesparende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te maken. Deze investeringen zijn niet verplicht uit te voeren, maar geven potentiële kopers of huurders de kans een energiebesparende investering te overwegen.

Het EPC dient opgesteld te worden door een erkend energiedeskundige type A en blijft 10 jaar geldig.

Documenten die ter beschikking gesteld dienen te worden…

Prijzen EPC inclusief BTW:

Appartement €200
Gesloten bebouwing €240
Halfopen bebouwing €250
Open bebouwing €265

EPC verplicht?

Bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen (per wooneenheid) zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden. De unieke EPC score dient duidelijk aangegeven te worden op elke commerciële publiciteit waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, kranten, websites, aanplakbiljetten, …

De kosten voor de opmaak van het EPC zijn ten laste van de verkoper of verhuurder.

Niet verplicht bij schenking of gerechtelijke onteigening.

Wanneer een woning beschikt over een niet-residentieel gedeelte (bv winkel), dan moet enkel voor het residentiële gedeelte een EPC opgesteld worden.

Woningen zonder verwarming dienen sinds 01/07/2017 ook te beschikken over een EPC bij verkoop/verhuur.