Tankkeuring en neutralisatie

WAT?

Een keuring van een mazouttank garandeert de veiligheid van de werking van de tank en wordt bij wet verplicht om eventuele bodemverontreiniging te voorkomen. Er zijn zowel ondergrondse als bovengrondse mazouttanks die aan een periodieke keuring onderworpen moeten worden.
Alvorens het reservoir in gebruik mag worden genomen, moet er een indienststellingsonderzoek plaatsvinden. Nadien moet er een periodieke keuring gebeuren, de termijn wordt bepaald aan de hand van het materiaal van de buitenwand en de wijze van plaatsing van het opslagvat.
Het reservoir, de overvulbeveiliging, het eventuele lekdetectiesysteem, de inkuiping en de leidingen dienen bereikbaar te zijn voor de aanvang van de controle. Alles dient correct aangesloten te zijn opdat de installatie correct kan functioneren.
De keuring dient te gebeuren door een erkend stookolietechnicus, u krijgt een conformiteitsattest van de controle.

Voor de uitvoering van deze keuringen doet Conseco beroep op de erkende stookolietechnicus Tanktechno.

Prijzen inclusief BTW

Keuring mazoutreservoir ondergronds of bovengronds € 225

Bij een buitengebruikstelling of neutralisatie van een mazouttank komen wij eerst ter plaatse om de situatie te bekijken om u zodoende een correcte prijsofferte op voorhand te kunnen geven. De kostprijs hangt af van verschillende factoren zoals de capaciteit, de ligging en de inhoud van de tank.

Verplicht?

Controle van de particuliere stookolietank (of mazouttank) is wettelijk verplicht. Zo wil de overheid de kans op bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken.

Elke gecontroleerde installatie moet beschikken over:

  • geldig conformiteitsattest
  • groene dop of merkplaat (als de tank in orde wordt bevonden)

Bij verkoop van een woning waarvan de mazouttank niet meer in gebruik is, is een attest van buitengebruikstelling verplicht.