Asbestattest bij verkoop

WAT is een asbestattest bij verkoop?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is.

Het attest beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw:

  • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten,
  • wat de staat is van het asbest,
  • en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Dankzij het asbestattest bij verkoop komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.

De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.


Prijzen inclusief BTW & staalnames

Opmaak asbestattest bij verkoop woning €625
Opmaak asbestattest bij verkoop appartement €555

Is asbestattest bij verkoop VERPLICHT?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest bij verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001 verplicht. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.