Warmteverliezen detectie en advies (blowerdoortest)

WAT?

Met behulp van een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een woning gemeten. De woning wordt in onderdruk en overdruk gezet door een afzuigsysteem en ventilator in een deuropeningen of raam te plaatsen. Dan meet men met de blowerdoortest hoe vaak het totale luchtvolume van het gebouw ververst wordt gedurende één uur bij een luchtdrukverschil van 50Pa (vergelijkbaar met een windsnelheid van 4 à 5 beaufort). Deze luchtdichtheidstest is verplicht bij nieuwbouw en maakt onderdeel uit van het EPB-verslag van een nieuwbouw. Echter kan zo’n luchtdichtheidstest van een bestaande woning gebruikt worden om luchtlekken op te sporen om zodoende warmteverliezen te voorkomen.
Met behulp van een thermografische infraroodcamera tijdens een blowerdoortest kunnen eventuele lekken in vloerverwarming en verwarmingsleidingen, maar ook lekken in bvb platte daken visueel vastgesteld worden. Het laat toe om warmteverliezen en koudebruggen op te sporen en is een ideale manier om zwakke punten in de gebouwschil visueel te maken.

Prijzen inclusief BTW

Blowerdoortest €350

Verplicht?

Een luchtdichtheidstest is niet verplicht voor bestaande gebouwen, maar wint aan populariteit gezien de stijgende belangrijkheid van energiezuinigheid van gebouwen. Door een luchtdichtheidstest kunnen warmteverliezen voorkomen worden, met als gevolg energiebesparingen en een verhoogd thermisch comfort.